parallax background

....nedopusťte aby váš komín dopadol takto a dajte si ho vyčistiť a skontrolovať osobe s odbornou spôsobilosťou


Profesionálne kominárske služby


Poskytujeme služby v Stropkove a okolí čistenie, dodávka, vložkovanie, pripájanie, kontrola a odborné poradenstvo

Čistenie komínov
Vložkovanie komínov
Pripájanie spotrebičov
Poradenstvo a Konzultácie

POTREBUJETE PROFESIONÁLNE KOMINÁRSKE SLUŽBY ?

- ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV

- DODÁVKA A MONTÁŽ MUROVANÝCH A NEREZOVÝCH KOMÍNOVÝCH TELIES

- KONTROLA SPALINOVEJ CESTY OD TURBO KOTLOV A KONDENZAČNÝCH KOTLOV

- VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

- STROJOVÉ ČISTENIE SILNE ZNEČISTENÉHO A ZADEHTOVANÉHO KOMÍNA

- ČISTENIE KOTLOV A PECÍ NA TUHÉ PALIVO

-  PRIPÁJANIE SPOTREBIČOV NA KOMÍN

- KONTROLA A MERANIE

- ODBORNÉ PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

KOMINÁR, KOMINÁRSTVO, KOMINÁRSKE SLUŽBY STROPKOV